İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları

Equpe Perde ana sermayesi olan çalışanlarının profesyonel ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi görev biliriz. İnsan kaynakları yönetiminde, şirket kültürü ve ana değerleri çerçevesinde, tüm çalışanların katılımını sağlayan, işbirliğine ve sürekli iyileştirmeye dayalı bir sistem oluşturmayı amaçlarız.

İnsan Kaynakları Politikamıza aşağıda yazılı değerler çerçevesinde yön veririz.

  • Çözen, Uygulayan, Geliştiren ve sürekli gelişime açık olan,
  • Ve de tüm bunları yaparken ben yerine biz diyebilen, üstün nitelikli bireyler ile çalışmayı düşünürüz.
  • Yükselen değerlerimizi koruma ve geliştirme de etkin olacak yetenekli çalışanları tercih ederiz.
  • Yüksek potansiyel sahibi çalışanların performanslarının takibi bizim için önemlidir. Yüksek potansiyel sahibi çalışanları, şirketimizin gelecek yılları için bir teminat kabul ederiz.
  • İşe alım sürecimizde, adaylarımızdan değerlerimize uygunlukla birlikte proaktif bir ruha sahip olmalarını bekleriz.
  • İletişime açık, samimi, şeffaf organizasyon yapısıyla yüksek değerler ve sadakat oluşturmaya çalışırız.
  • Çalışanların gelişim alanına yatırım yaparken, onların bireysel ve mesleki gelişimlerinin sonuçta bir katma değere dönüşeceğine kesinlikle inanırız.
  • İş ortamlarında ki ergonomik şartların iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve işyerlerinde İş güvenliği tedbirlerinin uygulanmasının her şeyden önce insanı bir sorumluluk olduğuna inanırız.
  • Özellikle iş tehlikesi yüksek olan birimlerimizde ve tesislerimizde iş güvenliğinin gerektirdiği tüm uygulamaları ve yatırımları destekler ve finanse ederiz.
  • İşlerimizin yürütülmesinde yönetim kadrolarımızdan Stratejjk Liderlik yapmalarını, kendilerine bağlı birim ve kadroları hedefler için iyi yönetmelerini bekleriz. Operasyonel Liderlik te astların eğitilmesi ve yetiştirilmesini işlerinin bir parçası olarak görmelerini isteriz.

 

Yenilikçi, sosyal ve özgün bir anlayışla hareket eden, küresel marka olma yolunda hızla ilerleyen Eupe Perde çatısı altında görev almak isterseniz, özgeçmişinizi İnsan Kaynakları adresine gönderebilirsiniz. İnsan kaynakları politikamız gereği tüm başvurular gizli tutulmakta, uygun görülen adaylar ile iletişim kurulmaktadır.

CV Gönder

Sürekli büyüyen ve gelişen firmamızda görev almak için,

CV'nizi yollayarak başvurunuzu yapabilirsiniz.